Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Pistache Design Enschede

KvK: 60598131

Pistache Design verkoopt tweedehands en nieuwe designartikelen. In het geval van tweedehandse artikelen zal de koper daarom een verminderde conformiteit mogen verwachten dan ten opzichte van nieuwe meubels en producten en nadrukkelijk geen garantie krijgen met betrekking op tweedehands producten.

Het team van Pistache Design zal naar beste kunnen en voor zover de beschikbare informatie dat toelaat, mededelingen doen over de staat en het productieperiode van de producten. Al onze artikelen zijn zo duidelijk mogelijk beschreven en getoond.

Onze voorkeur gaat uit naar het ophalen van het door u bestelde/ gekochte artikel. Indien dit niet mogelijk is kunnen wij deze eventueel persoonlijk bezorgen binnen drie weken in Nederland m.u.v. de Wadden eilanden.  De bezorgkosten zijn maximaal € 75,- per levering. Of u kunt zelf contact opnemen met een vervoersbedrijf. 

Kosten van het vervoeren van het gekochte product zijn voor de koper.

Schade aan artikelen tijdens vervoer/ verzending vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Pistache Design.

In het geval van een betrokken vervoersbedrijf leveren wij de artikelen af aan de door u gekozen vervoerder, mocht er tijdens het vervoer schade ontstaan aan de artikelen dan dient dit probleem opgelost te worden door het vervoersbedrijf en de koper.
Het artikel dient geheel te zijn betaald door de koper voordat het door de vervoerder kan worden opgehaald.
Tweedehandse producten kunnen niet geruild worden.
Eenmaal aanbetaald of geheel betaald is het niet mogelijk de aankoop ongedaan te maken.

Nieuwe producten kunnen binnen twee weken na aankoop geruild worden. Het nieuwe artikel dient in de originele verpakking en schadevrij te zijn en mag niet gebruikt zijn voordat u deze retourneert.
Na controle van het team van Pistache Design betalen wij u het bedrag terug.

Een artikel kan uiterlijk een dag gereserveerd worden. Langere tijd reserveren kan alleen wanneer er een (aan-) betaling is verricht. Wij reserveren een artikel op het moment dat er een betaling is gedaan, tot die tijd zijn wij vrij om de artikelen aan iemand anders te verkopen.
Deze betaling wordt niet geretourneerd indien u van gedachten veranderd.

Aangekochte artikelen dienen binnen een week te worden opgehaald, tenzij anders overlegd met het team van Pistache Design.

Om een artikel te reserveren vragen wij u te bellen met Pistache Design: 0655772203 of 0620531035

 


General terms and conditions

 

Pistache Design Enschede

CoC: 60598131

 

Pistache Design sells second hand and new design articles. In the case of second-hand items, the purchaser will therefore be entitled to expect a reduced conformity compared to new furniture and products and will emphatically not receive any guarantee with regard to second-hand products.

The Pistache Design team will, to the best of its ability and to the extent that the available information permits, make announcements about the condition and production period of the products. All our products are described and displayed as clearly as possible.

We prefer to pick up the item you ordered/purchased. If this is not possible, we can deliver it personally within three weeks within the Netherlands. We drive routes throughout the Netherlands. The delivery costs are up to € 75, - per delivery. Or you can contact a transport company yourself. 

Costs of transport are for the buyer.

Damage to items during transport/ shipping do not fall under the responsibility of Pistache Design.

In the case of a transport company involved, we deliver the items to the carrier of your choice, if during transport damage occurs to the items then this problem should be solved by the transport company and the buyer.

The article must be paid in full by the buyer before it can be picked up by the carrier.

Used products can not be returned. Once paid in advance or paid in full, it is not possible to cancel the purchase.

New products can be exchanged within two weeks after purchase. The new item must be in the original packaging and damage free and must not have been used before you return it.

After checking with the team of Pistache Design we will refund the amount.

An article can be put on hold no later than one day. Longer time reservations can only be made when a payment has been made. We reserve an item when a payment is made, until then we are free to sell the items to someone else.

This payment will not be returned if you change your mind.

Purchased items must be collected within one week, unless otherwise agreed with the team of Pistache Design.

 

For further information, please call Pistache Design: 0655772203 or 0620531035.